قوانین و مقررات الکام استارز

قوانین و مقررات:
۱. حضور در نمايشگاه با پوشش رسمى امکانپذیر است.
۲. اينترنت براى هر استارتاپ برعهده ايشان است.
۳.ثبت نام تمام اعضای تیم های استارتاپی که در غرفه حضور خواهند داشت، ضروری است.
۴. ثبت نام اولیه به منزله اختصاص غرفه نیست و تعهد مي نمايم كليه مراحل ثبت نام نهایی را پس از تاييد ستاد اجرايی به پايان رسانم.
۵. مصوبات و ابلاغيه هاي ستاد اجرايی را می پذیرم و متعهد به رعايت آنها هستم.
۶. صدور کد رهگیری به منزله پایان ثبت نام اولیه است و ادامه روند ثبت‌نام از طریق ایمیل و پیامک به شما اطلاع داده خواهد شد.
۷. هر استارتاپ تنها مجاز به یک‌بار ثبت‌نام و دریافت کد رهگیری است.
۸. شتابدهنده‌ها و شرکتهایی که بیش از یک استارتاپ را در غرفه خود میزبانی می‌کنند برای هر کدام از آنها باید یک کد رهگیری دریافت کنند.