فرم های غرفه سازی

 

 

ردیف

عنوان فرم

دانلود

1 مدارک مورد نیاز download file
2 قوانین و مقررات download file
3 فرم 102  download file
4 فرم 102-الف download file
5 فرم 102-ب download file
6 فرم انشعاب برق download file
7 تعهدنامه کتبی مشارکت کننده مبنی بر قبول تمام مسئولیت های ساخت‌وساز download file
8 تعهدنامه لباس متحد الشکل download file

 


حامي معنوي

حاميان

تاريخ هاي مهم
تحویل غرف های خودساز
بعد از ساعت 9 صبح روز 96/04/26

توزیع کارت غرفه داران و پارکینگ

96/04/27

تحویل غرف پیش ساخته
96/04/29

 

نرم افزار موبايل نمايشگاه الکامپ

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code