فرم های غرفه سازی

 

 

ردیف

عنوان فرم

دانلود

1 مدارک مورد نیاز download file
2 قوانین و مقررات download file
3 فرم 102  download file
4 فرم 102-الف download file
5 فرم 102-ب download file
6 فرم انشعاب برق download file
7 غرفه سازان مجاز download file
8 تعهدنامه لباس متحد الشکل download file

 


حامي معنوي

تاريخ هاي مهم
آغاز پیش ثبت نام
ساعت 10 صبح روز 96/02/10

ثبت نام قطعی

96/03/01

اعلام جانمایی شرکت ها
96/03/01

 

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code