فرم های غرفه سازی

 

 

ردیف

عنوان فرم

دانلود

1 مدارک مورد نیاز download file
2 قوانین و مقررات download file
3 فرم 102  download file
4 فرم 102-الف download file
5 فرم 102-ب download file
6 فرم انشعاب برق download file
7 غرفه سازان مجاز download file
8 تعهدنامه لباس متحد الشکل download file

 


حامي معنوي

تاريخ هاي مهم
اخذ مجوز غرفه سازی
95/09/13

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

95/09/23


95/09/21    تحویل غرف خودساز

 
تحویل غرف پیش ساخته
95/09/24

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی
متعاقبا اعلام می شود

 

 

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code