تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

10/02/96

ارسال کاتالوگ

سه روز پس از ثبت نام

مهلت واریز هزینه

5 روز پس از تایید درخواست متراژ

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 10/04/96

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

30/03/96

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

15/04/96

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

20/04/96

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

متعاقبا از طریق سایت اعلام می گردد.

تحویل غرف پیش ساخته

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

جمع آوری غرف

 

 


حامي معنوي

حاميان

تاريخ هاي مهم
تحویل غرف های خودساز
بعد از ساعت 9 صبح روز 96/04/26

توزیع کارت غرفه داران و پارکینگ

96/04/27

تحویل غرف پیش ساخته
96/04/29

 

نرم افزار موبايل نمايشگاه الکامپ

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code