تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع ثبت نام

95/05/05

ارسال کاتالوگ

سه روز پس از ثبت نام

مهلت واریز هزینه

5 روز پس از تایید درخواست متراژ

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 95/08/30

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

95/08/13

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

95/09/07

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

95/09/07

فرم حراست

95/09/07

کتیبه

95/09/07

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

95/09/07

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

95/09/13

اخذ مجوز انشعاب برق

95/09/13

تحویل غرف خودساز

متعاقبا اعلام می گردد.

تحویل غرف پیش ساخته

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

95/09/23

جمع آوری غرف

95/09/23

 

حامي معنوي

تاريخ هاي مهم
اخذ مجوز غرفه سازی
95/09/13

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

95/09/23


95/09/21    تحویل غرف خودساز

 
تحویل غرف پیش ساخته
95/09/24

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی
متعاقبا اعلام می شود

 

 

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code