ارتفاع مجاز

غرفه سازان گرامی؛ ارتفاع مجاز غرفه سازی به تفکیک سالن ها به شرح زیر اعلام می گردد.

 

نام سالن

غرفه های وسط سالن(متر)

غرفه های اطراف سالن (متر)

1-  A1- 2- 6- 7- 9/8- 11/10- 13/12- 15/14- 20- 21- 22- 27- 35- 38- A38- 40- 41

4/50

4/50

B44، A44

3/50

4/00

38

4/00

3/00

سالن 5

4/00

3/00

A31B – 31 - 18

3/00

3/00

سری 25

3/00

3/50

سری 26

3/00

2/50

فضای باز

3/50

 

 


حامي معنوي

حاميان

تاريخ هاي مهم
تحویل غرف های خودساز
بعد از ساعت 9 صبح روز 96/04/26

توزیع کارت غرفه داران و پارکینگ

96/04/27

تحویل غرف پیش ساخته
96/04/29

 

نرم افزار موبايل نمايشگاه الکامپ

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code