نقشه سالن ها

download fileنقشه سالن 6                                              download fileنقشه سالن 7

download fileنقشه سالن 18                                            download fileنقشه سالن 31A

download fileنقشه سالن 31B                                          download fileنقشه سالن 35

download fileنقشه سالن 38                                             download fileنقشه سالن 38A

download fileنقشه سالن 40,40A                                     download fileنقشه سالن 41,41A

download fileنقشه سالن 44A                                            download fileنقشه سالن 44B
download fileنقشه فضای باز


حامي معنوي

حاميان

تاريخ هاي مهم
تحویل غرف های خودساز
بعد از ساعت 9 صبح روز 96/04/26

توزیع کارت غرفه داران و پارکینگ

96/04/27

تحویل غرف پیش ساخته
96/04/29

 

نرم افزار موبايل نمايشگاه الکامپ

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code