تعرفه های نمایشگاهی

تعرفه واگذاری سال 95 فضای نمایشگاهی بر اساس گرید سالن نمایشگاهی 

تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمایی با تجهیزات استاندارد - متر مربع تعرفه واگذاری فضای نمایشگاهی توسط مجریان برگزاری به مشارکت کنندگان داخلی به تفکیک موقعیت جانمایی بدون تجهیزات استاندارد - متر مربع موقعیت ریالی / ارزی گرید نمایشگاه
1,420,000 ریال 1,220,000 ریال سالنهای گروه A شامل:6-7-8و9-31-35-38-44  ریالی A
1,370,000 ریال 1,170,000 ریال سالنهای گروه B شامل 10و11-27-40-41
1,220,000 ریال 1,020,000 ریال سالنهای گروه C شامل:12و13-14و15- سری 25و26-38A
1,120,000 ریال 920,000 ریال سالنهای گروه D شامل:1-2-18-19-20-21-22
--------- 620,000 ریال فضای باز محوطه نمایشگاه
270 یورو 260 یورو کلیه سالن ها ارزی
  155 یورو فضای باز محوطه نمایشگاه

* با توجه به لزوم اجرای طرح ثبت نام از بازدید کنندگان, مجریان برگزاری نمایشگاهها از نیمه دوم سال 94 مجاز به دریافت مبلغ 20000 ریال به ازای هر متر مربع از مشارکت کنندگان می باشند.

* مبالغ مربوطه بدون در نظر گرفتن کسورات قانونی(مالیات, ارزش افزوده و ... )  می باشد و صرفا مربوط به فضای خام نمایشگاهی است.


حامي معنوي

حاميان

تاريخ هاي مهم
تحویل غرف های خودساز
بعد از ساعت 9 صبح روز 96/04/26

توزیع کارت غرفه داران و پارکینگ

96/04/27

تحویل غرف پیش ساخته
96/04/29

 

نرم افزار موبايل نمايشگاه الکامپ

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code