شرکت کنندگان
نام شرکت : Inter Act 
smart solutions
مدیر عامل : Reza Sharafat
آدرس : Chroomstede 16 – 7547 TL Enschede The Netherlands
تلفن : 2002 534 55 31 +
فکس : 2010 534 55 31 +
پست الکترونیکی : rsharafat@interact.nl
آدرس وب سایت : www.interact.nl
شماره سالن : 44-1
شماره غرفه : 709
طبقه بندی فعالیت :
زمینه فعالیت : Smart Cities, Smart Environment, e-Government, Intelligent Water Management - Industrial Automation
نام شركتها و برندهاي خارجي كه نمايندگي رسمي يا غيررسمي آن را داريد :
حامي معنوي

تاريخ هاي مهم
آغاز پیش ثبت نام
ساعت 10 صبح روز 96/02/10

ثبت نام قطعی

96/03/01

اعلام جانمایی شرکت ها
96/03/01

 

پيوندهاي مرتبط
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا
QR Code