رونمایی از سامانه جامع تجارت در الکامپ

ظهر امروز سامانه جامع تجارت در غرفه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

ستد خبری الکامپ24_ عباس تابش مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رونمایی از سامانه جامع تجارت ایران گفت: سامانه جامع تجارت که بر اساس قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده از دو بخش اصلی تجارت فرامرزی و تجارت داخلی تشکیل شده است.

وی در توضیح هر یک از دو بخش نام برده گفت: در بخش تجارت فرامرزی تمامی فرآینده های تجاری از عقد قرارداد های بین المللی تا ترخیص کالا از گمرک و ورود آن به چرخه تجارت داخل کشور و در تجارت داخلی تمامی فرآینده های تجاری از قبیل انتقال مالکیت، حمل و انبارش در محدوده مرزهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.

تابش در خصوص مزایای این سامانه عنوان کرد: با بهره برداری از ان یکپارجه سازی اسناد تجاری، امکان رهگیری مکانی و مالکیتی، ثبت و مدیریت منشا کالا، مدیریت مجوزهای فعالیت های تجاری و امکان اعمال سیاست ها و قواعد مرتبط با تجارت صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به توضیح سامانه جامع انبارداری اشاره و بیان کرد: این سامانه بر اساس بند ث ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون ایجاد شده تا توسط آن سامان دهی انبارها و مراکز نگهداری کالا، تکمیل زنجیره لجستیکی حمل و نقل، شناسایی کالاهای قاچاق و ارائه خدمات ارزش افزوده به فعالین حوزه صورت گیرد.

وی درخصوص کارکردهای اصلی سامانه گفت: مدیریت انبارها و مراکز نگهداری کالا، جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات مبادی و مقاصد  با اطلاع رسانی مناسب به متولی،جلوگیری از افزایش قیمت به واسطه حضور دلالان، مدیریت موثر زنجیره لجستیک در کشور وبهینه سازی هزینه لجستیکی کشور صورت می گیرد.