استقبال رییس سازمان نصر کشور از لایحه تشکیل سازمان نظام مهندسی ICT

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از به جریان افتادن بررسی لایحه تشکیل سازمان نظام مهندسی ICT کشور استقبال کرد.

ستاد خبری الکامپ 24- رمضان‌علی سبحانی‌فر رییس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در الکامپ، اعلام کرد که باید در متولیان حوزه ICT تجدید نظر صورت گیرد و به جای چند اتحادیه و سازمان، یک متولی جامع داشته باشیم. وی در ادامه گفت که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در استان‌های مختلف کشور حضور دارد و این سازمان را می‌توان به عنوان نظام مهندسی ICT ارتقا داد.

محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که در این نشست خبری حضور داشت، با استقبال از سخنان سبحانی‌فر گفت: سازمان نصر کشور یک شبکه مویرگی بزرگ در همه استان‌های کشور حتی در استان‌های جنوبی دارد.

وی افزود: ما از به جریان افتادن این لایحه استقبال می‌کنیم. روزی که سازمان نصر تشکیل شد حوزه فناوری اطلاعات فقط شامل سه بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و اینترنت بود اما اکنون این حوزه بسیار گسترده شده است. همچنین وجود تعداد زیادی کسب و کارهای نوپا در حوزه‌های مختلف نیز نیاز به وجود یک قانون مدون و جامع و فراگیر برای متولی این حوزه را بیش از پیش می‌کند.

رییس سازمان نصر کشور گفت: امیدواریم در یک تعامل نزدیک با مجلس شورای اسلامی در این خصوص به نتیجه برسیم.