اطلاعیه شماره ۱۱ - الکامجابز برای اولین بار در بخشی مجزا در #الکامپ۲۵

📌به ابتکار #سازمان نصر #الکامجابز برای اولین بار در بخشی مجزا در #الکامپ۲۵ برگزار خواهد شد. 
📌مهارت افزایی و توانمند سازی نیروی انسانی پویا و هدایت آن به سمت کسب و کارهای مرتبط، در #الکام_جابز عملی می شود که یکی از مهمترین بخش های الکامپ 25 به شمار می رود .  این بخش به صورتی تعاملی و منطبق با نیازهای روزآمد بازار کار داخلی و بین المللی  برگزار خواهد شد.
✅ بیست و پنجمین دوره #الکامپ  از تاریخ 27 الی 30 تیرماه سال جاری با شعار #آیندهبهتر در محل #نمایشگاههایبینالمللی_تهران برگزار می شود.
برای دیدن جدیدترین اخبار  #الکامپ به کانال #اخبار_رسمی الکامپ به نشانی
@ElecompOfficialNews