اطلاعیه شماره ۱۳ - تمهیدات جهت حضور افراد خارجی در غرفه

 محمد جواد قنبری معاون شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی با اعلام این خبر گفت:« باوجود تحریم‌ها هیچ‌یک از نمایشگاه‌های بین‌المللی لغو نشد. از ابتدای امسال با هماهنگی وزارت امور خارجه مُهر ورود به ایران در پاسپورت شرکت‌کنندگان خارجی نمایشگاه‌های ایرانی درج نخواهد شد.»

به گزارش روابط عمومی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، محمدجواد قنبری در نشست خبری بیان کرد :« از ابتدای امسال برای شرکت‌ها و افراد خارجی که برای حضور در نمایشگاه ها به ایران می‌آیند مهر در پاسپورت درج نخواهد شد. »