اطلاعیه شماره 20 : معرفی برترین الکام استارز در #الکامپ

مدیر اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ بیان کرد: بزرگترین گردهمایی اکوسیستم استارتاپی کشور میزبان صدها ستاره فعال پر شور و نوآور در بخش رقابتی کسب و کارهای نوپا است که در نهایت از سوی دست اندرکاران این بخش نیز برترین کسب و کار نوپا در #الکام_استارز معرفی می شود.

به گزارش کمیته روابط عمومی الکامپ 25، رضا حیدری افزود: ستاد برگزاری الکامپ نیز طی مراسمی از کسب و کار نوپایی که توسط الکام استارز معرفی شده، تقدیر به عمل خواهد آورد.

بیست و پنجمین دوره الکامپ از تاریخ 27 الی 30 تیرماه سال جاری با شعار #آیندهبهتر در محل #نمایشگاههایبینالمللیتهران برگزار می شود.
@ElecompOfficialNews
http://iran-elecomp.com