اطلاعیه شماره 21: معرفی برترین توان تک در #الکامپ

به گفته مدیر اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ، از ویژگی های نمایشگاه امسال در نظر گرفتن بخش خاصی با عنوان توان تک‌ برای فراهم شدن امکان حضور و عرضه قابلیت ها و توانمندی های خانواده معلولان کشور در زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
به گزارش کمیته روابط عمومی #الکامپ_25، رضا حیدری در این باره بیان کرد: ستاد برگزاری الکامپ در نظر دارد تا در مراسمی به معرفی و تقدیر از شرکتی بپردازد که توانسته با ارایه محصول یا محصولاتی جامعه توان یابان کشور را با شاخصه های در نظر گرفته شده، مدنظر قرار دهد.
بیست و پنجمین دوره الکامپ از تاریخ 27 الی 30 تیرماه سال جاری با شعار #آیندهبهتر در محل #نمایشگاههایبینالمللی_تهران برگزار می شود.
@ElecompOfficialNews
http://iran-elecomp.com