اطلاعیه شماره ۲۳ آخرین مهلت تکمیل ثبت نام

اطلاعیه شماره ۲۳ آخرین مهلت تکمیل ثبت نام به اطلاع کلیه متقاضیانی که قبلا برای حضور در نمایشگاه #الکامپ_۲۵ پیش ثبت نام انجام داده اند می رساند، آخرین مهلت تکمیل فرایند ثبت نام و پرداخت هزینه های مرتبط در این نمایشگاه تا تاریخ دهم تیرماه (۰۴/۱۰ ) خواهد بود . بر این اساس چنانچه در فرصت باقی مانده فرایند ثبت نام متقاضیان شامل پرداخت هزینه ها تکمیل نشود به معنی انصراف آن شرکت تلقی شده و ستاد برگزاری تعهدی به حضور و جانمایی اینگونه متقاضیان در نمایشگاه نخواهد داشت .