مشخصات کانتر استارت اپ ها

نمونه کانترهای استارت آپ

قابل توجه مشارکت کنندگان محترم که درخواست کانتر داده اند. جهت نصب پوستر یک فضا در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. 

پوستر با ابعاد 140cm*96cm عمودی به صورت کتد لمینیت چاپ شود.