تاریخ های مهم: زمان تحویل غرفه و کارت

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم می رساند از بعد از ظهر روز یک شنبه 23 تیر ماه امکان ورود به سالن جهت غرفه سازی و حمل کالاهای سنگین نمایشگاهی امکان پذیر می باشد.

شایان ذکر است جهت دریافت کارت غرفه داران، ستاد برگزاری از روز سه شنبه 25 تیر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 43 جنب سالن خلیج فارس مستقر و پاسخگوی مشارکت کنندگان محترم می باشد.

جلسه هماهنگی غرفه داران روز سه شنبه مورخ 98/4/25 ساعت 13:30 الی 15:30 در محل سالن کنفرانس اداری شماره یک واقع در نمایشگاه بین المللی تهران تدارک دیده شده است تا آخرین موارد و موضوعات مهم جهت حضور هر چه بهتر شرکت ها در نمایشگاه فراهم گردد. لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، دستور فرمایید نماینده تام الاختیار آن شرکت به همراه معرفی نامه در جلسه مذکور حضور به هم رساند.

ورود به سالن غرفه های پیش ساخته روز چهارشنبه مورخ 26 تیر ماه از ساعت 9 صبح می باشد.