سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اقتصاد دیجیتال تفاهم کردند

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اقتصاد دیجیتال تفاهم کردند
تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شورای عالی فضای مجازی برای حل موانع کسب‌و‌کارهای صنف و رسیدن به هدف ۲ برابر شدن سهم IT در تولید ناخاص ملی امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و شورای عالی فضای مجازی در سومین روز از نمایشگاه الکامپ ۲۵ امضا شد.
این تفاهم‌نامه با توسط رسول سرائیان، دبیر سازمان نصر و و سجادی معاون شورای عالی فضای مجازی در حضور محمد باقر اثنی عشری رییس سازمان نصر و سید ابوالحسن فیروزآبادی شورای عالی فضای مجازی امضا شد.
 هدف از این همکاری، تقویت ارتباط بخش خصوصی با شورای عالی فضای مجازی برای حل مشکلات و چالش‌های کسب‌وکارهای فضای مجازی اعلام شد.
رسول سرائیان، دبیر سازمان نصر در مراسم امضاء این تفاهم‌نامه با اشاره به طرح راهبردی بیستون این سازمان، گفت:‌ یکی از اهداف مهم سازمان دو برابر کردن سهم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی است.
وی گفت: یکی از راه‌های تحقق این هدف، اقتصاد دیجیتال است و‌ از اصلی‌ترین مسیرهای رسیدن به اقتصاد دیجیتال، رفع موانع کسب وکار، تسهیل کسب و کار و متناسب سازی قوانین و مقررات است.
سرائیان اظهار امیدواری کرد: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به رفع مشکلات بخش خصوصی کمک کند .