بارکد واحد پرداخت کرایه تاکسی پاییز امسال اجرایی می‌شود

بارکد واحد پرداخت کرایه تاکسی پاییز امسال اجرایی می‌شود
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران درباره هم‌پذیرندگی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی گفت: معتقدیم نباید بین کسب پذیرنده و تاکسی رقابت باشد و از این رو بارکد واحد تا پاییز امسال اجرایی خواهد شد.
محمد فرجود مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران در نشست خبری این سازمان در  الکامپ ۲۵ گفت: نگاه تهران هوشمند یکپارچگی و نگاه رو به جلو به سوی هوشمندی از طریق کسب نوآوری و مشارکت است.
فرجود درباره درباره چگونگی ورود فاوا به مساله هم‌پذیرندگی پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی و مساله کیف پول خرد شهری گفت: ما معتقدیم بارکد واحد باید وجود داشته باشد و رقابت در کسب پذیرنده و تاکسی نباشد و ما می‌خواهیم با کمک بخش خصوصی و تاکسیرانی این کار را انجام دهیم.
وی تاکید کرد: هم‌پذیرندگی طرح موقت است و قرار است بارکد واحدی برای انجام الکترونیکی امور شهروندی به عنوان کیف پول خرد شهری تهیه شود و با استفاده از یک سیستم مدیریت و پشتیبانی، پرداخت‌های خرد شهری از طریق این بارکد واحد انجام شود. 
به گفته وی، این پروژه تا پاییز امسال اجرایی خواهد شد.