اطلاعیه خروج کالا
اطلاعیه خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی مشارکت کنندگان گرامی با تشکر و قدردانی از شرکت شما در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک ایران و به امید دیدار شما در بیست و ششمین دوره نمایشگاه خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید: ۱- خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی در روز دوشنبه مورخ ۳۱ تیر از ساعت ۱۰ صبح به بعد آغاز می شود. ۲- تقاضا می شود به هنگام گشایش درب سالنها در تاریخ فوق راس ساعت مقرر نماینده تام الاختیار شرکت، در محل غرفه حضور داشته باشد، چون پس از گشایش درب سالنها مسئولیت حفاظت کالاها و تجهیزات نمایشگاهی به عهده مسئولین غرفه مربوطه می باشد. ۳- خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی منوط به تسویه حساب کامل با ستاد برگزاری نمایشگاه می‌باشد. چنانچه تاکنون تسویه حساب خود را به انجام نرسانده اید، جهت پرداخت بدهی و تسویه حساب به ستاد برگزاری نمایشگاه واقع در سالن ۴۳ مراجعه فرمائید. ۴- لطفا فضای غرفه های خودساز را پس از جمع آوری همانند زمانیکه تحویل شما گردید تحویل مدیر سالن نمایید و تاییدیه مدیر سالن را اخذ تا قادر به استرداد سپرده خود باشید. ۵- چنانچه قصد فروش بقایای غرفه های خودساز خود به افراد ثالث را دارید شخصا ناظر بر تخلیه آن باشید و وثیقه لازم را اخذ نمائید؛ زیرا افراد ثالث قطعات مورد نیازشان را برده، ضایعات مازاد را بجای گذارده و به علت تاخیر در تخلیه شما را دچار ضرر و زیان می‎نمایند. ۶- چنانچه تا تاریخ فوق کالا و تجهیزات نمایشگاهی غرفه های خودساز در سالن باقی بماند ضایعات تلقی شده و برگزارکننده مجاز می باشد، آن را تخلیه و هزینه را از سپرده مربوطه کسر نماید.