حضور دستگاه های دولتی در الکامپ


موضوع: حضور دستگاه های دولتی در الکامپ
به اطلاع دستگاهها ، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی می رساند که نمایشگاه تخصصی الکامپ مانند سنوات قبل پذیرای حضور آنان برای ارائه آخرین دستاوردهای آنها در حوزه فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی خواهد بود
در شرایط کنونی و با توجه به تبعات شیوع کرونا، موضوعاتی مانند دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، خدمات متنوع آنلاین، آموزش و بهداشت مجازی و ... در دستگاه های دولتی به طور جدی پی گیری می شود و نمایشگاه تخصصی الکامپ می تواند جایی برای ارائه دستاوردها و نتایج آن باشد. 
در الکامپ ۱۴۰۰ نهادها و دستگاه های دولتی در سالنی مستقل تجمیع نخواهند شد و آنها می توانند در کنار بخش خصوصی در سالن های مختلف حضور داشته باشند. 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نمایشگاه تخصصی الکامپ ۱۴۰۰ از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه را در محل دائمی نمایشگاههای تهران با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار خواهد کرد. 
ستاد اجرایی الکامپ