فراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی

فراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnewsفراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnewsفراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnewsفراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnewsفراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnewsفراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnewsفراخوان ثبت نام کانترهای استارت آپی  -  با حمایت ویژه در #الکامپ_۱۴۰۰ ، شناسایی، حمایت و تقویت #استارتاپ‌ها یکی از اهداف مهم و کلیدی نمایشگاه به شمار می‌رود، بر همین اساس در الکامپ ۱۴۰۰ هم همانند سال‌های گذشته، برای حمایت از استارتاپ‌ها، کانترهایی با تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است. کانترهای استارتاپی، یک غرفه شکیل و آماده برای افرادی است که دارای ایده‌های نوآورانه هستند. یا تیم‌هایی که نمی‌خواهند غرفه بزرگ‌تری داشته باشند و یا به هر دلیلی علاقمندند که در غرفه آماده و ساخته‌ شده‌ای حضور داشته باشند.  ویژگی‌های کانترهای استارتاپی شامل: فضایی آماده با سازه مدولار و شکیل ماکسیما، کف‌سازی‌شده با پارکت، فضاهای گرافیکی مناسب و نورپردازی و برق، و صندلی است. طراحی این کانترهای مبتنی بر رعایت فاصله های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام شده است. این کانترها با تخفیف ویژه و حمایت نمایشگاه #الکامپ واگذار می‌شود.برای ثبت‌نام می‌توان از نشانی زیر: www.iran-elecomp.com اقدام کرد. @elecompofficialnews