جوایز نقدی الکام‌پیچ 1400

جوایز نقدی الکام‌پیچ 1400 به 200 میلیون تومان افزایش یافت. ستاد اجرایی الکامپ ۱۴۰۰  اعلام کرد، جوایز و حمایت‌های غیرنقدی متعددی نیز برای تیم‌های برگزیده درنظر گرفته شده است.
جوایز الکام پیچ عبارتند از:
الف) جایزه 10 منتخب برگزیده الکام‌پیچ
ب) جایزه ویژه برای استارتاپ برگزیده در شرایط همه‌گیری کرونا
ج) استارتاپ‌های برگزیده در 5 حوزه محیط زیست، سلامت، شهر، توانیابان، گروه‌های خاص اجتماعی و علوم انسانی وقرآنی
د) برای اولین بار 5 کسب‌وکار بزرگ استارتاپی کشور 5 جایزه ویژه نقدی به 5 استارتاپ کوچک اهدا خواهند کرد.
ه)برای اولین بار به سه کسب‌وکار برگزیده شبکه‌های اجتماعی ازجمله کسب‌وکارهایی که موفق شده‌اند در بستر اینستاگرام تجربه جدیدی را برای مشتریان خود رقم بزنند، جوایز نقدی اهدا خواهد شد.داوران این بخش با در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون نوآوری در محصول، نوآوری درمحتوا، نوآوری در بسته بندی و پشتیبانی، نوآوری در ارتباط با مشتری،بازاریابی و... کسب‌وکارهای برگزیده را انتخاب خواهند کرد. کسب‌وکارهای برگزیده از حمایت‌های دیگری ازجمله اخذ برخی مجوزهای کسب‌وکاری هم برخوردار خواهند شد که اعلام خواهد شد.