☑️الکامپ؛ فرصتی برای بازگشت به چرخه حیات فناوری

گفت‌وگوهایی درباره‌ی بزرگ‌ترین رویداد فناوری در کشور| یک 

☑️الکامپ؛ فرصتی برای بازگشت به چرخه حیات فناوری

فرهاد کرم‌زاده، عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران:
▫️با توجه به شرایط خاص شیوع بیماری و دوری اعضای صنف از چنین رویدادهایی، نمایشگاه الکامپ می‌تواند به عنوان گامی محکم در آغاز ورود به دوره جدید قلمداد شود. 

▫️شرکت‌ها و ارایه‌کنندگان خدمات در دوران پسا کرونا می‌توانند با کمک این نمایشگاه‌ها به چرخه حیات برگردند. در چنین شرایطی، همراهی همه بازیگران صنف و ذی‌نفعان می‌تواند نوید آغازی نوین برای توسعه زیرساخت‌ها باشد و فرصت آشنایی با فناوری های نوین را برای همه فراهم کند.