اطلاعیه شماره ۱۵ الکامپ ۱۴۰۰ ؛ دعوت برای ثبت نام در الکام تاکز ؛

ستاد برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ از  تمامی اساتید، مدیران دولتی و شرکت ها ، کارشناسان ، محققان و صاحب نظران دعوت می کند تا برای ارائه دیدگاه های خود در قالب سخنرانی و پنل در بخش الکام تاکز ثبت نام کنند. 
📌هدف از الکام تاکز ایجاد فضایی برای بیان نظرات کارشناسان و متخصصین پیرامون آخرین روندهای آینده حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، چالش ها و فرصت ها و همچنین در اختیار داشتن تریبونی صمیمانه با سخنرانی های کوتاه و گفتگوهای گروهی هدفمند است .
📌 ستاد برگزاری نمایشگاه الکامپ، به تمامی سخنرانان در الکام تاکز گواهی مشارکت و سخنرانی اعطا خواهد کرد. 

الکام تاکز در ادوار گذشته ی الکامپ نیز مورد استقبال گسترده مخاطبین قرار گرفت.