حضور 30 شتابدهنده و سرمایه گذار در سالن الکام استارز

ثبت نام علاقمندان به حضور در سالن‌های الکام استارز و الکام گیمز از پنجم خرداد ماه در قالب پیش ثبت نام شروع و تا ٢٧ خرداد ماه به صورت ثبت درخواست رزرو غرفه ادامه داشت. پس از بررسی درخواست های ثبت شده، درخواست های تکمیل اطلاعات و بررسی اعتراضات، حدود ٦5٠ استارتاپ تایید شده در صف تکمیل ثبت نام و جانمایی در سالن های الکام استارز و الکام گیمز هستند.
 
بیش از 30 صندوق سرمایه گذاری، شتابدهنده، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری نیز به عنوان تکمیل کننده چرخه زیست بوم استارتاپ ها در سالن الکام استارز ثبت نام کردند و حضور خواهند داشت.
 
الکام استارز و الکام گیمز در چهار سالن اصلی 8 و 9 و 10 و 11 با مشارکت استارتاپ ها و تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای در چهار مدل غرفه حضور خواهند داشت. نوع اول غرفه اقتصادی، با مبلغ ٢٥٠ هزار تومان به منظور حمایت از افرادی که دارای ایده هستند و در مراحل ابتدایی راه اندازی استارتاپ قرار دارند؛ نوع دوم غرفه پایه، با مبلغ ٧٥٠ هزار تومان؛ نوع سوم غرفه اختصاصی 12 متری و نوع چهارم غرفه های بزرگ بالای 12 متر است که هزینه آن با تعرفه نمایشگاهی محاسبه می شود در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ حاضر خواهند شد.