اطلاعیه شماره دو - تکمیل مدارک

اطلاعیه شماره 2

بارگذاری مدارک ثبت نام 

 از کلیه متقاضیان مشارکت کنندگان در بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) که در سامانه ثبت نام سایت رسمی الکامپ پیش ثبت نام خود را انجام داده اند، تقاضا می گردد پس از ورود به حساب کاربری در مرحله بارگذاری مدارک نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.