اطلاعیه شماره شش

آخرین مهلت پرداخت فضای غرفه

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم می رساند آخرین مهلت جهت تسویه حساب قطعی روز پنجشنبه مورخ 1402/03/18 می باشد لذا خواهشمند است در خصوص پرداخت هزینه های غرفه اختصاصی خود براساس فاکتور صادره از سوی سامانه ثبت نام اقدام فرمایید و فیش واریزی را بر روی سامانه بارگذاری نمایید. بدیهی است در صورت عدم واریز امکان ادامه سایر فعالیتهای نمایشگاهی از طریق سامانه از جمله غرفه سازی، صدور کارت سینه و درج اطلاعات در کتاب نمایشگاه امکان پذیر نخواهد بود.