آخرین مهلت دایرکتوری

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان میرساند آخرین مهلت تکمیل دایرکتوری کتاب نمایشگاه تا ساعت 18 صبح روزدو شنبه 
 مورخ 1402/3/29 میباشد.در صورت عدم ارسال موارد فوق از طریق سامانه ثبت نام این امکان فراهم میباشد فایل اکسل ذیل اطلاعیه را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل ناشر کتاب شرکت بلخ ارسال نمایید.بدیهی است در صورت عدم ارسال اطلاعات دایرکتوری هیچ گونه مسئولیتی متوجه ستاد برگزاری نخواهد بود.

ضمنا در صورت عدم تکمیل اطلاعات مطابق فرم ذیل امکان چاپ آن در کتاب وجود نخواهد داشت.

فایل نمونه

ایمیل ناشر جهت ارسال: balkhco@yahoo.com