اطلاعیه شماره نه

قایل توجه استارت آپ هایی که در نمایشگاه به صورت کانتر استارت آپی مشارکت نموده اند، فضا کانتر و فضایی که امکان نصب بنر را خواهند داشت همراه با ابعاد در تصویر مشخص شده است.