اطلاعیه شماره ده


  قابل توجه مشارکت کنندگان محترم ، استحضار میرساندکه صورتحساب نهایی و چکهای تضامین ارزی-ریالی آماده تحویل به مشارکت کنندگان عزیز می باشد لذا خواهشمند است به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، تاریخ تحویل براساس جدول ذیل در تاریخ های مشخص شده می باشد. خواهشمند است ضمن رعایت جدول زمانبندی از ساعت ۹ الی ۱۵، نماینده آن شرکت محترم  به همراه مدارک ذیل ( معرفی نامه، رسید چک تضمینی و مهر شرکت) به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، پلاک ۲۱، واحد ۳، امور مالی مراجعه نموده و نسبت به دریافت چک تضمین و صورتحساب خود اقدام نمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت چک تضمین طی زمانبندی اعلام شده، ستاد برگزاری هیچگونه تعهدی نداشته و چکهای تضامین معدوم خواهد شد.

یادآور است مشارکت کنندگان خارج از تهران که امکان دریافت حضوری فاکتور ندارند، می توانند طی یک فقره نامه طبق نمونه ذیل (بر روی سربرگ ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل) درخواست عودت چک و صورتحساب خود را اعلام و به شماره نمابر ۴۲۹۱۷۱۰۰ ارسال و تاییدیه فکس را از شماره ۴۲۹۱۷۱۰۱ دریافت نمایند و یا درخواست خود را به ایمیلmalimandt@yahoo.com  ارسال نمایند.

 

نمونه متن نامه

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ............. شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی ................ و آقا/خانم ............ تلفن همراه ....................تحویل نمایید.

تبصره: شرکتهایی که هنوز بدهکار هستند بایستی نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و سپس جهت دریافت چک اقدام نمایند.

 

شنبه 1402/04/31: سالن های 5-6-7

یکشنبه 1402/05/01: سالن های 8-9 - فضای باز

دوشنبه 1402/05/02: سالن های 27- 31A-31B

سه شنبه 1402/05/03: سالن های 35-38

چهارشنبه 1402/05/04: سالن های 44B-44A