تحویل سالن برای ساخت و ساز غرفه‌های الکامپ، از فردا دوم مرداد

درب سالن‌های الکامپ از فردا صبح دوم مرداد ماه، برای ساخت و ساز، به روی غرفه‌داران باز است.

ستاد خبری الکامپ 24- براساس اعلام کمیته اجرایی نمایشگاه، زمان تحویل سالن برای غرفه‌سازی دوم مرداد ماه است و شرکت‌هایی که مجوز غرفه‌سازی را دریافت کرده‌اند، می‌توانند از ساعت 12 کار ساخت و ساز را آغاز کنند.

آخرین فرصت برای اتمام کار غرفه‌سازی نیز روز جمعه 6 بعد از ظهر تعیین شده است.