314 خدمت دولت الکترونیکی در الکامپ معرفی می‌شوند

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: 41 دستگاه دولتی در فضایی به وسعت 2500 متر مربع در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ حضور یافته و 314 خدمت الکترونیکی را معرفی می‌کنند.

ستاد خبری الکامپ 24- رسول سراییان گفت: با همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگی که از سال گذشته بین سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی دولت و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان مجری الکامپ و نماینده بخش خصوصی، به وجود آمده، برنامه شفاف و دقیقی برای این رویداد سازماندهی شده است.

وی با بیان این که رویکرد ما در نمایشگاه امسال تغییر کرده و صرفا دستگاه‌ها به معرفی خدمات الکترونیکی خود می‌پردازند گفت:  تلاش کرده‌ایم با برنامه بهتر و وسیع‌تر از گذشته، خدمات دولت الکترونیکی را در الکامپ معرفی کنیم. در نتیجه در رویداد امسال 41 دستگاه دولتی در فضایی حدود 2500 متر مربع 314 خدمات الکترونیکی را معرفی می‌کنند.

سراییان ادامه داد: کسب و کارهای نوپا، حضور قابل توجهی در الکامپ دارند و بیش از 400 استارتاپ در 5 سالن مستقر شده‌اند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که در آستانه برگزاری نمایشگاه الکامپ، رشد بیست رتبه‌ای دولت الکترونیکی در ایران براساس گزارش سازمان ملل منتشر شده است گفت:  سازمان ملل 193 کشور دنیا را در توسعه دولت الکترونیکی به چند دسته تقسیم کرده است که شامل بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین است. ما با این صعود از دسته متوسط به بالا ارتقا یافته‌ایم و در صورت اجرای پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی، به دسته بسیار بالا نیز ارتقا خواهیم یافت.

وی با بیان این که تحول دیجیتال در کشور جایگاه خود را پیدا کرده است گفت: در شاخص مشارکت، 33 پله رشد داشته‌ایم و جزو 5 کشور اول در این حوزه بوده‌ایم.

سراییان با بیان این که امسال 100 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت شد گفت: این موضوع گام مهمی در دولت الکترونیکی محسوب می‌شود.

رییس سازمان فناور یاطلاعات گفت: حضور دولت در الکامپ سال آینده، با اجرای پروژه‌های دارای اولویت دولت الکترونیکی می‌تواند بسیار متفاوت از امسال بوده و شاهد پیشرفت قابل توجه در این بخش باشیم.

سراییان با بیان این که در توافق با قوه قضاییه، قرار شد اتصال روزنامه رسمی به مرکز ملی تبادل اطلاعات هم‌زمان با الکامپ انجام گیرد گفت: در بخش دولت همراه، تمرکز اصلی ما روی معرفی کارپوشه است. مردم به راحتی می‌توانند از طریق اپلیکیشن دولت همراه، این سرویس را فعال کنند.