اطلاعیه دریافت کارت غرفه داران و پارکینگ

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم می رساند ستاد برگزاری از روز چهارشنبه در نمایشگاه بین المللی سالن 43 مستقر بوده و مشارکت کنندگان میتوانند برای دریافت کارت غرفه داران و کارت پارکینگ خود از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر به ستاد برگزاری مراجعه نمایند.