اطلاعیه تحویل غرفه پیش ساخته

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم می رساند تحویل غرفه پیش ساخته روز جمعه از ساعت 9 صبح امکانپذیر می باشد. نماینده مشارکت کنندگان می بایست تا پایان زمانی که درب سالن باز می باشد در غرفه حضور داشته و مسئولیت حفاظت و حراست از کالای درون غرفه بر عهده مشارکت کننده است.

شایان ذکر است ورود کالاهای سنگین (که نیاز به حمل با لیفتراک و یا لیفتراک دستی دارند) به نمایشگاه از روز چهارشنبه امکانپذیر است.