نشست های B to B بین الملل

در سومین روز نمایشگاه الکامپ ۲۶م، با برگزاری حدود ۶۰۰ جلسه B2B، شاهد بزرگترین برنامه تناظریابی و‌B2B تخصصی بین المللی فناوری ارتباطات کشور بودیم. 
در این برنامه، ۳۵ شرکت معتبر خارجی و در مجموع ۵۸ میهمان از  ۸ کشور هدف روسیه، سوریه، عراق، ارمنستان، ازبکستان، ترکیه، چین و بوسنی، به مذاکره با بزرگترین شرکت های صنعت نرم افزار کشور پرداختند.