نمایشگاه در یک نگاه

عنوان کامل نمایشگاه:

بیست و پنجمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک

تاریخ برگزاری:

27 تا  30 تیر ماه 1398

ساعت بازدیــد:

متعاقبا اعلام می گردد

بـرگزار کننـده:

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، خیابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاک ۶

کدپستی 1468935361

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000 - 88078294

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

sales@iran-elecomp.com

وب سایت نمایشگاه:

www.iran-elecomp.com

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

 متعاقبا اعلام می گردد.

 

 

تعرفه های نمایشگاه:

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

5، 6، 7، 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه B

27، 40-40A، 41-41 ،B38B

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه C

38A

متعاقبا اعلام می گردد.

گروه D

18، 20، 21، 22

متعاقبا اعلام می گردد.

فضای باز

متعاقبا اعلام می گردد.

 

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده

متعاقبا اعلام می گردد.

فضای باز

متعاقبا اعلام می گردد.