ارتباط با ما
تلفن مجری نمایشگاه
تلفن : 02142917000
88082294 – 88088829 - 88078294
تلفن برگزارکننده
تلفن : ۸۸۴۶۲۳۶۴ (۰۲۱)
نمایر : ۲۶۳۰۵۷۰۷ (۰۲۱)
ایمیل و وب سایت
www.iran-elecomp.com
info@iran-elecomp.com
ایمیل برگزارکننده
info@irannsr.org
آدرس مجری نمایشگاه :
تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، خیابان بوستان، پلاک ۶
آدرس برگزارکننده :
خیابان سهروردی شمالی، خیابان توپچی، شماره ۳، طبقه سوم غرب