ویژه نامه نمایشگاه

بدین وسیله به اطلاع میرساند --------- بعنوان مجری انحصاری ویژه نامه نمایشگاه، معرفی می گردد.

از آن مديريت محترم دعوت مي گردد جهت معرفي توليدات، خدمات و توانمنديهاي شركت خود بصورت چشمگير در اين ویژه نامه و همينطور اطلاع از شرايط حضور و صفحات موجود در آن با شماره تلفنهاي ----- و ----- تماس حاصل فرمايند.